Patent nr 196681

Na wynalazek pt. “Napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody”

Przedmiotem wynalazku jest napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody w formie dysz mający zastosowanie do oczyszczania i napowietrzania wody w sztucznych zbiornikach wodnych, w których istnieje fauna i flora. Jego kształt, forma oraz odpowiednie usytuowanie w filtrze sprawia, że:

 • posiada wysoki stopień oczyszczania i napowietrzania wody umożliwiający rozwój życia biologicznego,
 • posiada możliwość i łatwość sterowania ilością przepływającej wody,
 • posiada możliwość demontażu,
 • uruchamiany jest wyłącznie za pomocą strumienia wody,
 • posiada regulację obrotu turbiny bez zwiększania zapotrzebowania na energię,
 • obniża koszty eksploatacji.

Patent nr 204942

Na wynalazek pt. “Zespół do recyrkulacyjnego oczyszczania wody, zwłaszcza małych zbiorników wodnych”

Przedmiotem wynalazku jest zestaw do recyrkulacyjnego oczyszczania wody w formie pojemnika mający zastosowanie w oczyszczaniu zbiorników wodnych takich jak fontanny, oczka wodne czy stawy ogrodowe, w których istnieje fauna i flora. Ma on postać pojemnika z instalacją dopływową i odpływową, wypełnionego warstwami filtracyjnymi ułożonymi w odpowiedniej kolejności, ruszt oraz zawór spustowy. Dzięki zastosowaniu w/w zestawu uzyskujemy następujące efekty:

 • wysoki stopień oczyszczania wody,
 • wyeliminowanie procesu zapychania się warstw filtracyjnych,
 • posiada możliwość demontażu,
 • wyeliminowanie procesu degradacji złoża biologicznego,
 • wielokrotne wydłużenie okresu między kolejnymi czyszczeniami zestawu,
 • łatwa i prosta obsługa,
 • obniżenie kosztów eksploatacji.

Patent nr 204943

Na wynalazek pt. “Napowietrzacz zestawu do oczyszczania wody”

Przedmiotem wynalazku jest napowietrzacz zestawu do recyrkulacyjnego oczyszczania wody w kształcie turbiny, mający zastosowanie do oczyszczania i napowietrzania wody w sztucznych zbiornikach wodnych , w których istnieje fauna i flora. Jego kształt, forma oraz odpowiednie usytuowanie w filtrze sprawia, że:

 • posiada wysoki stopień oczyszczania i napowietrzania wody,
 • wydłużony zostaje czas eksploatacji złoża filtracyjnego,
 • wykorzystana jest siła odśrodkowa ruchu obrotowego turbiny do wstępnego procesu oczyszczania wody,
 • posiada możliwość sterowania pracą napowietrzacza przy pomocy zaworów,
 • posiada możliwość demontażu i łatwość sterowania ilością przepływającej wody,
 • uruchamiany jest wyłącznie za pomocą strumienia wody,
 • posiada regulację obrotu turbiny bez zwiększania zapotrzebowania na energię co obniża koszty eksploatacji.