jak działają nasze filtry ?

Napowietrzona woda jest bardzo ważnym czynnikiem w całkowitym procesie oczyszczania biologicznego tzw. biofiltracja. Polega na usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych (cykl azotowy) przy wykorzystaniu procesów biologicznych przebiegających w warunkach tlenowych (napowietrzanie wody) a prowadzących do utleniania i mineralizacji substancji zawartych w wodzie. Napowietrzanie tzw. aeracja to jeden z powszechnie stosowanych procesów uzdatniania polegający na nasyceniu wody tlenem, najczęściej przez przedmuchiwanie przez nią powietrza lub rozbijanie wody na bardzo drobne cząsteczki z równoczesnym doprowadzaniem powietrza. Dlatego właśnie, w pierwszej fazie oczyszczania, pompa pobiera wodę z dna zbiornika wodnego do filtra. Tutaj następuje silne napowietrzenie przez turbinę z równoczesnym rozdrobnieniem zanieczyszczeń. Turbina nie tylko natlenia ale także schładza wodę nawet o 3 stopnie C. Posiada możliwość regulacji intensywności napowietrzania oraz ilości przepływającej wody. Napowietrzanie wody ma na celu usunięcie niepożądanych gazów (głównie dwutlenku węgla), częściowe utlenienie zanieczyszczeń (np. odżelazienie) oraz podniesienie stężenia tlenu w oczku wodnym

Następny etap to oczyszczanie mechaniczne. Polega na wychwyceniu większych zanieczyszczeń przez szczotki filtracyjne, a następnie gąbki filtracyjne o różnej granulacji (liczba porów PPI). Dalej następuje przepływ przez kolejną warstwę, w której znajduje się substrat filtracyjny (porowata wypalana glinka inaczej mówiąc filtr biologiczny lub biofiltr). W tym właśnie miejscu zaczyna się ponownie proces naturalnego oczyszczania biologicznego. Polega on na osiedleniu, rozmnożeniu i zalęgnięciu się dużej ilości bakterii w porowatych częściach glinki. Dla tychże bakterii pożywką są wszelkie resztki organiczne tj. odchody rybie, glony itp. Zanieczyszczenia są zatrzymywane i rozkładane przez bakterie. Ten proces filtracji eliminuje również drobnoustroje chorobotwórcze ze środowiska, zapobiega rozmnażaniu glonów tzw. kwitnięciu wody oraz rozkłada szkodliwe azotyny. Zostaje zachowana równowaga życia biologicznego fauny i flory w sztucznym zbiorniku wodnym.

Prawidłowo dobrany filtr do objętości wody w stawie ogrodowym, doprowadza ją do idealnego stanu. Woda jest klarowna i przejrzysta nawet przy dużej ilości hodowanych ryb. Odpowiednio usytuowane wkłady (warstwy) zwiększają powierzchnię roboczą filtra trzykrotnie. Nie zalecamy wymiany wody w oczkach wodnych jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. W razie odparowania należy jedynie ją uzupełnić. Bardzo ważne jest odpowiednie rozmieszczenie pompy, filtra (odpływów wody z filtra) oraz lampy UV. Ruch wody musi odbywać się w całym zbiorniku, nie mogą powstawać tzw. martwe punkty bez wody. Filtr potrzebuje więcej tlenu niż ryby żyjące w stawie aby utrzymywać przy życiu bakterie. Powinien on pracować cały czas z wyjątkiem krótkiej przerwy na czyszczenie. Nie należy wyłączać filtra na noc, ponieważ ma to negatywne skutki (bakterie zamierają bezpowrotnie a woda znajdująca się w filtrze staje się zabójstwem dla życia w oczku wodnym). Kupując filtr o większej pojemności niż zalecany automatycznie zwiększa jego skuteczność (woda zostaje oczyszczona w krótszym czasie) oraz zmniejsza się częstotliwość jego czyszczenia.

Dla optymalnego i ekonomicznego funkcjonowania zestawu filtracyjnego, zalecamy zastosowanie rozdzielacza Eco, który umożliwia wykorzystanie jednej pompy do zasilania jednocześnie filtra i lampy UV (część wody z trójnika płynie do filtra a część do lampy UV). Na jednym obiegu prowadzącym do filtra powstaje życie biologiczne, na drugim prowadzącym do lampy UV dochodzi do eliminacji glonów oraz drobnoustrojów. Rozdzielacz Eco posiada również zawory do regulacji ilości przepływu wody przez lampę i filtr. Zaletą zastosowania trójnika jest prawidłowe działanie obu urządzeń, w pełni wykorzystując zalety zarówno lampy jak i filtra oraz gwarantuje optymalne oczyszczenie biologiczne . Zastosowanie jednej pompy pozwala także na mniejsze zużycie energii elektrycznej.

uwaga

Nie zalecamy stosowania pojedynczego obiegu (pompa – lampa UV – filtr) ponieważ woda dostarczana bezpośrednio z lampy UV do filtra jest wyjałowiona i wysterylizowana co uniemożliwia prawidłowy rozwój bakterii w filtrze (brak życia biologicznego).

Masz jakieś pytania ? Skontaktuj sie z nami!

Biuro

Dla sklepów i hurtowni

Czesław Dąbkiewicz

Marcin Latuszak