Czyszczenie i konserwacja filtrów

Przed zanurzeniem rąk w wodzie należy wyjąć z gniazdek wtyczki wszystkich urządzeń elektrycznych (pompa; lampa UV). Urządzenie czyścić tylko w razie potrzeby. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia wody. Do zapewnienia optymalnego rozwoju biologii filtra nie stosować żadnych chemicznych środków czyszczących, ponieważ powodują one obumarcie bakterii.

Filtry jednokomorowe

Zdjąć pokrywę filtra, otworzyć zawór spustowy umieszczony na dole zbiornika i poczekać aż woda całkowicie wypłynie. Odhaczyć i zdemontować turbinę natleniającą. Wyjąć szczotki oraz gąbki filtracyjne i spłukać wodą z węża pod lekkim ciśnieniem. Gąbek nie należy wykręcać. Worków z substratem filtracyjnym nie trzeba wyciągać, ponieważ umieszczone są na ruszcie i nie mają kontaktu z dnem urządzenia. Worki spłukać wodą do momentu wypływu czystej wody z zaworów spustowych. Umieścić z powrotem w pojemniku oczyszczone gąbki oraz szczotki filtracyjne. Zamontować turbinę natleniającą, zamknąć zawór spustowy, nałożyć pokrywę i włączyć pompę.

Filtry wielokomorowe

Zasada czyszczenia jest taka sama jak w filtrze jednokomorowym. Nie należy czyścić wszystkich komór jednocześnie. Po kolei demontujemy i czyścimy kolejne pojemniki z zachowaniem kilkudniowych odstępów pomiędzy nimi. Takie działanie jest konieczne aby nie doprowadzić do wypłukania cennych bakterii nitryfikacyjnych z substratu filtracyjnego co zapewnia poprawne oczyszczanie biologiczne w filtrze.

Magazynowanie / przechowywanie w okresie zimowym

  • W razie spadku temperatury poniżej 8 °C lub najpóźniej przed zapowiadanym mrozem zaprzestać użytkowania filtra.
  • Opróżnić filtr i przeprowadzić gruntowne czyszczenie oraz skontrolować wszystkie media filtrujące. Wymyć je, osuszyć i przechowywać w miejscu nie narażonym na działanie mrozu.
  • Opróżnić w miarę możliwości wszystkie węże, rurociągi i przyłącza.

Wymiana medii filtracyjnych

Media filtracyjne należy wymienić wówczas, gdy pomimo ich regularnego czyszczenia nie osiągamy satysfakcjonujących rezultatów (woda w naszym oczku czy stawie jest brudna i nieklarowna).